Webová aplikácia s podporou pre všeobecne rozšírené podporované webové prehliadače, pričom bude obsahovať nasledovné funčnosti:

  • panel vyhľadávania
  • vizualizácia objektov v mape – adresné body
  • vyhľadávanie podľa súboru (zoznam adries/zoznam súradníc), nahratie súboru, výsledky v paneli výsledkov.

Webové restové služby na sprístupnenie údajov Registra adries vo forme OpenAPI, napr.:

  • získanie adresy na základe identifikátora adresy,
  • získanie ulice na základe identifikátora ulice,
  • získanie parametrov budovy na základe identifikátora budovy.

Webové služba (REST API), ktoré umožnia na báze textovej adresy získavať polohové informácie o adrese s referencovaním priamo na identifikátor adresného bodu.

Webová služba, ktorá umožňuje získanie iniciálnych údajov registra adries, pre vytvorenie lokálnej verzie registra adries

Otvorené dáta sú informácie alebo údaje voľne a bezplatne dostupné pre každého za rovnakých podmienok, ktoré je možné použiť na akýkoľvek účel komerčného či nekomerčného charakteru. Sú sprístupnené na internete v štruktúrovanej forme, ktorá umožňuje ich hromadné strojové spracovanie.